Obsah

Dvoutřídní mateřská škola je umístěná  v jednopatrové budově s hospodářským pavilonem. Ten je využíván  městem k soukromým aktivitám občanů. Okolo školy se rozkládá velká zahrada.

Každá třída má svoji šatnu, umývárnu, záchůdky, hernu, třídu, dále jsou zde 2 přípravné kuchyňky, izolace a šatny zaměstnanců. Ve škole není umístěna kuchyň, jídlo se dováží v termosech z jídelny, která je umístěna v přilehlé budově ZŠ. Samostatně si zajišťujeme  praní prádla, mandlování a údržbu zahrady.

Filozofií  naší školy je uspokojování přirozených potřeb dítěte, jeho tělesného, psychického a sociálního vývoje, vytváření  optimálních podmínek pro vstup do školy a uvědomění si místa kde děti žijí, naučit je vztahu ke zdejším lidem a okolní přírodě. 

Pracujeme  podle Školního vzdělávacího programu pod názvem  Školičkou s písničkou

Jeho hlavním cílem je

1. rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení
2. osvojení si základů hodnot na nichž je založena naše společnost
3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.

Snažíme se o vytváření estetického, podnětného a hygienického prostředí, úzce spolupracuje s rodinou, školou, pedagogicko psychologickou poradnou, logopedkou,      i dalšími centry, které mohou pomoci  handicapovaným dětem, jejichž docházce se nebráníme.

První zmínka  o mateřské škole je citována v kronice dnešní Základní školy ve školním roce 1951/52. 1. září byla zřízena mateřská škola s celodenní péčí. Svou správou  zůstala spojena s jednotnou školou. Vedl ji ředitel Bohumil Boubelík spolu s národní a střední školou.

Od školního roku 1956/57 byla mateřská škola  oddělena od správy  Osmileté střední školy a stala se samostatnou  školou. Byla umístěna v suterénu dnešní  základní školy. Měla k dispozici jednu třídu a ložnici, u školy pak pískoviště. Šatna, jídelna a záchody byly společné se střední školou. První ředitelkou školy byla ustanovena Alexandra Kaderová.

V roce 1960/61 byla MŠ  přestěhovaná  ze suterénu školy do bytu, který přísluší ke škole.  Zde měly děti k dispozici  třídu, hernu, ložnici, šatnu, umývárnu, záchůdky a ředitelka školy malou kancelář.

Ve školním roce 1964/65 odešla ředitelka Kaderová a na její místo nastoupila Marie Daňková.  V roce 1967 získala mateřská  škola část školní zahrady pro pobyt dětí venku.                                            

Dne 29.12.1978 byla slavnostně otevřena nová dvoutřídní  mateřská škola pro 60 dětí. Začaly zde  působit 4 učitelky a 4 provozní pracovníci, z nichž jedna uklízečka byla zaměstnancem JZD Trhový Štěpánov. Třídy byly plně  naplněny. Do školy se dováželo jídlo ze školní jídelny, 2 x měsíčně sem dojížděla prádelna.

V květnu 1982 náhle zemřela ředitelka Daňková, na její místo byla jmenovaná  Olga Polivková.

1. března  1985 přešla škola  pod správu  Jednotného zemědělského družstva Trhový Štěpánov. Provozní pracovníci byli jeho členy. Pedagogické pracovnice zůstaly  zaměstnankyněmi  Okresního národního výboru Benešov. V roce 1990  se vše vrátilo pod   státní správu.


Více z historie mateřské školy: zde ke stažení

 

Zprávy

11.05.2020

Otevření školy

Mateřská škola bude otevřena od 25. 5. 2020

Detail

02.04.2020

Změna způsobu zápisu do MŠ

Zápis dětí do MŠ Trhový Štěpánov

Detail

07.01.2020

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 - 2022

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 - 2022

Detail

07.01.2020

Schválený rozpočet

Schválený rozpočet Mateřské školy na rok 2020

Detail

12.11.2019

Návrh rozpočtu na rok 2020

Návrh rozpočtu na rok 2020 a střednědobý výhled na rok 2021 a 2022

Detail

Kalendář akcí

Fotogalerie

Foto MŠ

Foto MŠ